Liga Tenisa Ziemnego KampinoSport

Edycja 2020/2021

 • najlepszy sposób na sprawdzenie i rozwinięcie własnych umiejętności,
 • możliwość zawarcia nowych znajomości,
 • łatwa forma kontaktu z przeciwnikami w celu umówienia terminu,
 • dobra zabawa
 • sportowa rywalizacja
 • niższe koszty: tańsze korty i piłki
 • ranking online
Partner Główny Klubowej Ligi Tenisa Ziemnego KampinoSport

 
Salon TOYOTA W&J Wiśniewski
3 Maja 40, 05-080 Mościska, Izabelin

Regulamin Klubowej Ligi KampinoSport

 1. Klubowa Liga KampinoSport to przede wszystkim dobra zabawa
 2. Uczestnikami Ligi Klubowej KampinoSport mogą być tenisiści i tenisistki, grający amatorsko, którzy zgłoszą się w Klubie oraz wpłacą wpisowe do każdej edycji Ligi w wysokości 50 pln.
 3.  Zgłoszenia przyjmowane są w recepcji Klubu KampinoSport
 4. Wszystkie mecze zaliczane do Ligi Klubowej KampinoSport odbywają się na kortach tenisowych w Klubie KampinoSport
 5. Uczestnicy Ligi Klubowej sędziują sami swoje mecze według zasad fair play
 6. Uczestnik jest zobowiązany do rozegrania min. 1 spotkania w ciągu miesiąca.
 7. Mecze rozgrywa się do dwóch wygranych setów, składających się z 6 gemów. Przy stanie 6-6 w każdym secie Uczestnicy zobowiązani są do rozegrania tiebreak’a. W przypadku stanu 1:1 w setach Uczestnicy rozgrywają trzeciego pełnego seta.
 8. WYZWANY ma obowiązek przyjąć wyzwanie i tym samym zgodzić się na rozegranie meczu w terminie nie dłuższym niż trzy dni od momentu skontaktowania się z nim WYZYWAJĄCEGO.
 9. Rozegranie meczu powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty skontaktowania się obydwu graczy. W przypadku braku dostępnych kortów w ww. terminie dopuszcza się wydłużenie tego okresu – po porozumieniu z KampinoSport.
 10. Uczestnicy zobowiązani są do poinformowania Klub KampinoSport o planowanej dacie i godzinie przeprowadzenia meczu oraz zarezerwowania kortu.
 11. Mecz zostaje anulowany w przypadku braku zgłoszenia terminu w regulaminowym czasie.
 12. Zmiana terminu umówionego już meczu musi nastąpić na co najmniej 24 godzin przed jego rozegraniem. O zmianie terminu meczu gracze zobowiązani są poinformować Klub Kampinosport w w/w czasie. Mecz należy rozegrać w ciągu 7 dni od daty jego przesunięcia. Przesunięcie terminu meczu poza w/w termin powoduje anulowanie umówionego meczu. Zawodnicy, których mecz został anulowany z w/w powodów nie mogą rozegrać meczu pomiędzy sobą przez okres jednego tygodnia licząc od daty anulowania meczu.
 13. Zawodnik WYZWANY ma prawo odrzucić wyzwanie, jeżeli:
  • jest już umówiony na inny mecz ligowy,
  • zgłosił jako WYZYWAJĄCY u Kierownika Ligi Klubowej KampinoSport niemożność skontaktowania się z WYZWANYM i oczekuje na rozstrzygnięcie w/w kwestii przez organizatorów,
  • zgłosił swoją czasową nieobecność w rozgrywkach i została ona odnotowana w Klubie Kampinosport
 14. W przypadku niedokończenia rozpoczętego meczu z powodu przekroczenia zarezerwowanego czasu gry, dokończenie meczu musi nastąpić nie później niż siedem dni od jego rozpoczęcia.
 15. Opłatę za korty wnosi każda ze stron po połowie.
 16. Zawodnicy Ligi Klubowej KampinoSport posiadają zniżkę na wynajęcie kortu.
 17. W przypadku walkowera opłatę za kort ponosi w całości zawodnik, który nie stawił się na mecz.
 18. Istnieje możliwość rozliczenia kortu z zakupionego karnetu na tenis ziemny.
 19. Każda nieobecność musi być odnotowana w Dzienniku Ligi Klubowej KampinoSport , z podaniem jej daty rozpoczęcia i zakończenia.
 20. Jeżeli nieobecność nie jest wpisana do Dziennika, nie jest brana pod uwagę.
 21. Każdy sezon Ligi kończy się turniejem. Szczegółowe zasady rozegrania finałów dostępne w recepcji. Liga kończy się meczem o tytuł Mistrza i Wice Mistrza Ligi KampinoSport.
 22. Zawodnik, który odrzuci trzy kolejne wyzwania zostanie skreślony z Ligi Klubowej KampinoSport .
 23. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 24. KampinoSport pragnie zaznaczyć, iż wszystkie nagrody ufundowane przez Uczestników turnieju będą bardzo mile widziane i niewątpliwie zwiększą atrakcyjność Ligi Klubowej.
 25. Regulamin może ulec zmianie w zależności od ilości chętnych do wzięcia udziału w Klubowej Lidze.
 26. W sprawach, o których nie mówi regulamin decyduje Kierownik Ligi Kampinosport.
 27. Ranking ligi na stronie internetowej jest uaktualniany na bieżąco
 28. Ranking powstaje w oparciu o ilość zdobytych punktów w spotkaniu. Punkty przyznawane są według następującego klucza:
  • Wygrana 2:0 w setach – 3 punkty dla zwycięzcy, 0 punktów dla przegranego
  • Wygrana 2:1 w setach – 2 punkty dla zwycięzcy, 1 punkt dla przegranego
 29. Gracze mogą umawiać się ze wszystkimi graczami w rankingu niezależnie od zajmowanej pozycji.
 30. Mecz rankingowy z tym samym przeciwnikiem w ramach jednej Edycji Ligi można przeprowadzić max. 5 razy.
 31. Uczestnicy umawiają się na mecze telefonicznie, sms’ami, mejlami lub w zamkniętej grupie messengerowej. O wyzwaniu gracze informują recepcję KampinSport podczas rezerwacji kortu.
 32. Wpisowe do Edycji Ligi 2020/2021 należy od razu przy zgłoszeniu.
 33. Uczestnik jest zobowiązany do rozegrania przynajmniej 1 meczu w miesiącu – brak aktywności będzie skutkowało odejmowaniem punktów lub wykreśleniem z listy. (Ponowne wpisanie na listę będzie wiązało się z uiszczeniem kolejnej opłaty wpisowej)

Masz problem z zalogowaniem? Otwórz stronę w nowym oknie.