3 część – opłaty za grupowe zajęcia tenisowe dla dzieci i młodzieży

Styczeń 2022 –  przypominamy o konieczności dokonania 3 części opłaty za grupowe zajęcia tenisowe – za kolejne 3 miesiące.

III część za styczeń, luty, marzec (musi być zapłacona najpóźniej na pierwszych zajęciach stycznia).

Aby prawidłowo obliczyć kwotę do zapłaty przygotowaliśmy tabelę z ilością zajęć w danym miesiącu

Przykład

Jaś Iksiński chodzi 1 raz w tygodniu na zajęcia w poniedziałki. Zatem ilość zajęć wg tabeli za styczeń, luty i marzec wynosi 4 + 3 + 4 = 11 zajęć. Z tego wynika, że do zapłaty będzie 11 zajęć x 60 zł = 660 zł.

Opłaty należy dokonać w recepcji Klubu lub na konto bankowe nr:

92 8931 0003 0900 6681 2000 0002

(w tytule prosimy podać Imię i nazwisko uczestnika i za jaki okres).

Opłata za zajęcia obejmuje rezerwację miejsca w grupie dla uczestnika. Ilość miejsc w grupie jest ograniczona. Brak wpłaty za okres rozliczeniowy będzie skutkował nie wpuszczeniem dziecka na zajęcia.