Opłaty – Szkoła Tenisa KampinoSport

Opłaty z tytułu uczestnictwa w szkółce tenisowej pobierane są z góry w 4 ratach oraz rozliczane w następujący sposób:

  • I rata za wrzesień (płatność najpóźniej na pierwszych zajęciach)  + pobierana kaucja w wysokości 280 zł. Będzie rozliczona w ostatnim miesiącu sezonu w czerwcu. Kaucja pobierana jest gotówką.
  • II rata za październik, listopad, grudzień (musi być zapłacona najpóźniej na pierwszych zajęciach października).
  • III rata za styczeń, luty, marzec (musi być zapłacona najpóźniej na pierwszych zajęciach stycznia).
  • IV rata za kwiecień, maj, czerwiec (musi być zapłacona najpóźniej na pierwszych zajęciach kwietnia).

W przypadku rezygnacji z zajęć przed końcem szkolenia, Opiekun zobowiązuję się do zapłaty za kolejny miesiąc szkolenia, zgodnie z obowiązującym okresem wypowiedzenia. Opłata ta będzie rozliczona z wpłaconych środków. Opłaty za zajęcia naliczane są w wysokości zależnej od liczby zajęć w okresie rozliczeniowym. Opłaty należy dokonać w recepcji Klubu lub na konto bankowe nr: 92 8931 0003 0900 6681 2000 0002 (w tytule prosimy podać Imię i nazwisko uczestnika i za jaki okres). Opłata za zajęcia obejmuje rezerwację miejsca w grupie dla uczestnika. Ilość miejsc w grupie jest ograniczona.  Brak wpłaty za okres rozliczeniowy będzie skutkował nie wpuszczeniem dziecka na zajęcia.

 
Miesiące (ilość zajęć w danym miesiącu)
uwzględniono przerwy w roku szkolnym 2022/2023
Dni IX X XI XII I II III IV V VI
Poniedziałki 4 5 4 3 5 2 4 3 4 3
Wtorki 4 4 4 3 5 2 4 3 5 3
Środy 4 4 5 3 4 2 5 4 4 3
Czwartki 5 4 4 4 4 2 5 3 4 3
Piątki 5 4 3 2* 3 2 5 3 4 4
Soboty 4 5 4 2* 4 2 4 4 4 3
Niedziele 4 5 4 2* 4 2 4 4 4 3

* – grafik uwzględnia organizację Halowych Mistrzostw Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym w  grudniu 2022 (piątek, sobota i niedziela). W przypadku odwołania turnieju w grudniu zajęcia dla dzieci będą odbywać się normalnie. Opłata za te zajęcia zostanie doliczona do kolejnej raty.

Pełny Regulamin Szkoły Tenisa KampinoSport