Opłaty za grupowe zajęcia tenisowe dla dzieci i młodzieży – 2 część

Rozpoczął się październik. Przypominamy o konieczności dokonania 2 części opłaty za grupowe zajęcia tenisowe – za kolejne 3 miesiące.

II część za październik, listopad, grudzień (musi być zapłacona najpóźniej na pierwszych zajęciach października).

Aby prawidłowo obliczyć kwotę do zapłaty przygotowaliśmy tabelę z ilością zajęć w danym miesiącu

Przykład

Jaś Iksiński chodzi 1 raz w tygodniu na zajęcia w poniedziałki. Zatem ilość zajęć wg tabeli za październik, listopad i grudzień wynosi 4 + 4 + 3 = 11 zajęć. Z tego wynika, że do zapłaty będzie 11 zajęć x 60 zł = 660 zł.

Opłaty należy dokonać w recepcji Klubu lub na konto bankowe nr:

92 8931 0003 0900 6681 2000 0002 (w tytule prosimy podać Imię i nazwisko uczestnika i za jaki okres).

Opłata za zajęcia obejmuje rezerwację miejsca w grupie dla uczestnika. Ilość miejsc w grupie jest ograniczona.  Brak wpłaty za okres rozliczeniowy będzie skutkował nie wpuszczeniem dziecka na zajęcia