Przeczytaj! Obowiązujące zasady bezpieczeństwa!

Aktualizacja 15.03.2021

Zasady bezpieczeństwa na kortach:

Z usług tenisowych mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe! Jeśli masz objawy typu: gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem pozostań w domu i zastosuj się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego
 1. Obowiązuje obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu z Klubu.
 2. W budynku KampinoSport obowiązkowe jest stosowanie masek (założonych prawidłowo na usta i nos)  i zachowywanie odpowiedniego dystansu do innych osób.
 3. Dopuszcza się grę bez masek wyłącznie na korcie (na swojej połowie).
 4. Na korcie mogą przebywać maksymalnie pięciu graczy i jeden trener. Obowiązuje wzajemne przestrzeganie przez trenera i zawodników bezpiecznej odległości – w przerwach min. 2 m.; podczas gry 5 m.
 5. Przed wejściem na kort gracze będą kontrolowani pod względem temperatury ciała. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej temperatury osoba nie będzie wpuszczona na korty.
 6. Obowiązkowe jest utrzymanie właściwego odstępu między grającymi oraz gra bez zmian stron kortu (każdy gracz na swojej połowie kortu).
 7. Należy zachować odległość pomiędzy ławkami min. 5 metrów – ustawienie ławek dla graczy po przeciwnych stronach kortu.
 8. Zbieranie piłek dozwolone jest tylko przy pomocy tub lub przy użyciu rękawiczek ochronnych (po jednej tubie dla każdej z osób, po grze dezynfekcja tub przez trenera)
 9. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” przy powitaniu oraz po grze.
 10. W Klubie udostępnione są dozowniki do dezynfekcji rąk (na kortach i w innych miejscach).
 11. W obiekcie klubowym szatnie będą zamknięte. Bez możliwości kąpieli.
 12. Toalety sprzątane i odkażane są na bieżąco oraz wyposażone we właściwe środki dezynfekcji (np. płyny, itp.)
 13. Rekomendowane jest przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym. Obowiązuje zmiana obuwia na czyste sportowe obuwie w holu obiektu.
 14. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk.
 15. Rezerwacje kortów dokonywane są telefonicznie lub online lub osobiście w recepcji Klubu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 16. Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania w obiekcie rodziców dzieci – rodzice czekają na dzieci w samochodzie na parkingu lub w klubowym ogrodzie.
 17. Po zakończonym czasie gry, gracz zakłada maseczkę i wychodzi zachowując bezpieczną odległość od innych osób.
 18. Do odwołania obowiązuje brak możliwości wypożyczania klubowych piłek tenisowych (do kupienia nowe puszki lub używane)
 19. Wypożyczenie rakiety – 10 zł / godz. – obowiązuje odkładanie rakiet w wyznaczone miejsce do recepcji w celu dezynfekcji (bezpłatnie dla osób korzystających z usług trenerskich)
 20. Napoje z lodówki oraz lody z zamrażarki podaje tylko obsługa.

Zasady bezpieczeństwa w SPA:

Z usług kosmetycznych mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe! Jeśli masz objawy typu: gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem pozostań w domu i zastosuj się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego