Zmiany w sezonie 2023/2024

Najważniejsze zmiany w regulaminie dotyczące grup tenisowych – dziecięcych i dorosłych – od 1 września 2023 r.

Płatności

 • kaucja – 300 zł (rozliczana z zajęciami w czerwcu)
 • uśrednione płatności: miesiąc w grupie 1 x w tygodniu 300 zł (dotyczy wszystkich grup –   dziecięcych oraz dorosłych), 
 • udział w grupie 2x w tyg i więcej – 10% rabatu

Grupy dziecięce:

 •  kaucja 300 zł (miesięczny okres wypowiedzenia) 
 • 1 część – wrzesień – 300 zł
 • 2 część – kwartalnie –  październik, listopad, grudzień – 900 zł
 • 3 część  – kwartalnie – styczeń, luty, marzec – 900 zł
 • 4 część  – kwartalnie –  kwiecień, maj, czerwiec – 600 zł (opłata za czerwiec rozliczona z kaucją)

Grupy dla dorosłych:

 • kaucja 300 zł (miesięczny okres wypowiedzenia)
 • opłata miesięczna na początku każdego miesiąca – 300 zł    
 • udział w grupie 2x w tyg i więcej – 10% rabatu

Odrabianie i nieobecności

Zgłaszanie nieobecności (grupy dorosłe i dziecięce)

 • przez formularz online (tutaj)
 • przez dedykowaną aplikację (w przypadku uruchomienia tej opcji)

Odrabianie w grupach

 • w grupach dorosłych męskich – Tenis w Krawacie – brak odrabiania (ilość osób max 4)
 • w grupach dorosłych damskichTennis 4 Ladies – odrabianie max 4 razy w sezonie
 • w grupach dziecięcych – odrabianie max. 4 razy w sezonie